Patent strzelecki

Strzelectwo dla każdego, czyli co to jest patent strzelecki

Strzelectwo to ekscytujący sport, który zna każdy, kto odwiedził strzelnicę. Aby w pełni cieszyć się sportem strzeleckim, należy spełnić kilka rygorystycznych wymagań, aby otrzymać polskie pozwolenie na broń. Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie, a sport strzelecki jest w zasięgu każdego pasjonata.

Warunki uzyskania pozwolenia na broń - kto może ubiegać się o patent strzelecki 

W niepowołanych rękach broń palna może być niebezpieczną bronią. Organy administracyjne wydające pozwolenia na broń muszą zatem dokładnie sprawdzić każdego, kto się o nie ubiega. Aby to osiągnąć, każdy, kto chce uzyskać pozwolenie na broń, musi spełnić rygorystyczne warunki. Obejmują one:

  • Wiek -  Tylko osoby pełnoletnie mogą ubiegać się o pozwolenie na broń. Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o pozwolenie miała co najmniej 21 lat. W niektórych przypadkach 18-latek może uzyskać pozwolenie z pomocą organizacji.
  • Zdrowie psychiczne - Wszystkie osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą przejść badania lekarskie, które potwierdzą ich stan psychiczny. Każda osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń palną będzie musiała przejść szereg testów medycznych, w tym badania psychiatryczne, psychologiczne, okulistyczne i ogólne. Trwają one zazwyczaj kilka minut.
  • Podstawy prawne - Aby móc ubiegać się o pozwolenie na broń, należy posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Na tym etapie sprawdzane są tylko przestępstwa. Wykroczenia nie są brane pod uwagę. Ponadto, jeśli rejestr karny danej osoby został wyczyszczony, może ona ubiegać się o pozwolenie na broń palną. Uznaje się, że osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla siebie lub społeczeństwa, jeśli wszystkie trzy warunki zostały spełnione.

Zamieszkanie w Polsce to kolejny warunek, który może być kluczowy przy ubieganiu się o polski patent na broń palną. Pozwolenia nie będą wydawane osobom, których główny interes znajduje się poza granicami Polski.

Egzamin na patent strzelecki

Test kompetencji policyjnych został zastąpiony patentem strzeleckim. Patent strzelecki potwierdza wiedzę i umiejętności wnioskodawcy w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki osoba musi być członkiem klubu zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego przez co najmniej trzy miesiące. Patent wydawany jest przez Komisję Licencyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Uprawnia on do udziału w zawodach sportowych i ubiegania się o licencję zawodniczą.

Aby ubiegać się o licencję strzelecką, należy zdać egzamin, jednak w tym przypadku jest on znacznie łatwiejszy. Każdy, kto jest obeznany ze strzelnicą i przynajmniej raz trzymał w ręku broń palną oraz będzie się uczył przez kilka godzin, powinien być w stanie zdać egzamin. Ważne jest, aby przed egzaminem kandydat odbył kurs z prawa patentowego.

Kurs powinien obejmować wszystkie zagadnienia niezbędne do uzyskania patentu. Powinien trwać 20 godzin i obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Podczas części praktycznej kursant uczy się, jak prawidłowo obchodzić się z bronią. Podczas wizyty na strzelnicy kursant uczy się celować i strzelać.