Patent strzelecki

Jak się zachowywać na strzelnicy? Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Strzelanie staje się sportem coraz popularniejszym. Śmiało można już mówić, że broń palna jest modna. Nie tylko rośnie liczba osób, które występują o pozwolenia na posiadanie broni, ale też tych, którzy wypady na strzelnicę traktują jako formę weekendowego wypoczynku. Strzelanie rekreacyjne przestało być rozrywką niszową. Z pewnością sprzyja też temu coraz większa liczba strzelnic, gdzie można pod okiem instruktora sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.
Wiele osób, które myślą o spróbowaniu tej aktywności zastanawia się jednak, czy jest to sport bezpieczny. Wbrew wielu stereotypom – tak. A co z nagłaśnianymi w mediach postrzałami czy nawet wypadkami śmiertelnymi na strzelnicach? Są one efektem albo celowego działania (zdarzają się samobójstwa) albo nieprzestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy.

Bezpieczeństwo na strzelnicy – główne zasady
Zasada najważniejsza – zapoznaj się z regulaminem strzelnicy i przestrzegaj go. Nawet jeśli niektóre zapisy wydają ci się bezsensowne lub zbyt restrykcyjne uwierz, że mają one swój sens i są oparte o wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem tego typu obiektów.

Zawsze słuchaj instruktora – osoby prowadzącej strzelanie. Niezależnie od tego, czy jesteś uczestnikiem zajęć zorganizowanych czy przychodzisz na indywidualne strzelanie, polecenia instruktora są święte. Jeśli pada komenda „stop” należy natychmiast przerwać strzelanie. Nie wolno podważać poleceń instruktora, ale jak najbardziej należy dopytać, jeśli coś wydaje ci się niejasne. Lepiej zadać o jedno pytanie za dużo niż popełnić błąd, który może być tragiczny w skutkach.

Kolejna ważna zasada – na strzelnicy mogą przebywać wyłącznie osoby w stu procentach trzeźwe. Bycie pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy leków psychotropowych oznacza natychmiastowe wykluczenie ze strzelania i nakaz opuszczenia obiektu. Jeśli bierzesz leki, które wpływają na szybkość reakcji i np. wykluczają z prowadzenia pojazdów, zrezygnuj też ze strzelania. Dotyczy też wszelkiego typu innych niedyspozycji np. związanych z depresją czy bezsennością.

BLOS – skrót, który musisz zapamiętać
Pod hasłem BLOS kryją się ważne reguły postępowania na strzelnicy.

B czyli broń – należy traktować ją zawsze, jakby była załadowana. Oznacza to na przykład kategoryczny zakaz celowania do ludzi, zwierząt czy jakichkolwiek innych obiektów. Nie wolno też wymachiwać i gestykulować bronią., ani zaglądać do lufy. W czasie czyszczenia broni i usuwania zacięć należy postępować ściśle według zasad.

L jak lufa – musi być zawsze skierowana w miejsce bezpieczne. Oznacza to tarczę, kulochwyt lub punkt wskazany przez instruktora.

O jak otoczenie. Pamiętaj, że odpowiadasz za każdy strzał. Strzelaj tylko w sytuacji, gdy masz pewność, że otoczenie jest bezpieczne. Jeśli tylko dzieje się coś nietypowego i nie masz pewności co do niebezpieczeństwa, wstrzymaj się z decyzją o oddaniu strzału.

S czyli spust – pamiętaj, że nie wolno trzymać palca na języku spustowym poza chwilą, gdy decydujesz się na oddanie strzału. Dopiero dwie sekundy przed strzałem palec wędruje na spust. Ważne, by palec układać tak, żeby nie doszło do przypadkowego ześlizgnięcia się go na język spustowy. Nie dotyczy to oczywiście doświadczonych strzelców, ale w przypadku osób początkujących warto traktować to jako istotną zasadę, zresztą instruktorzy bardzo zwracają na to uwagę.