Na strzelnicy

Szkoły uczą strzelania - bezpieczeństwo

Ósme klasy podstawowe od września rozpoczęły naukę strzelania w szkole. Okres przejściowy oznacza, że nowa podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa będzie w pełni realizowana do roku szkolnego 2024/2025. Ten artykuł wyjaśni, dlaczego i w jaki sposób uczniowie będą się uczyć, jak używać broni palnej. 

Dlaczego uczniowie powinni uczyć się strzelać w szkole?

Przemysław Żarnek, minister edukacji i nauki, tuż po wybuchu wojny na Ukrainie ogłosił, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w programie nauczania EDB. Zatwierdzono rozporządzenia o zmianie podstawy programowej EDB w sierpniu 2022 roku dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W odpowiedzi na konflikt na granicy Ukrainy i Polski resort edukacji zdecydował, że przywrócone zostaną elementy dawnej nauki strzelania w szkole podstawowej. Lekcje strzelania w szkole mają pomóc młodym ludziom przygotować się na potencjalne zagrożenia. Program nauczania nie został zaktualizowany w pierwotnej formie. Nie zawierał on żadnych zagadnień dotyczących obrony narodowej, umiejętności strzeleckich, czy przygotowania uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wojennymi. Obecnie program nauczania obejmuje takie zagadnienia jak: cyberbezpieczeństwo, świadomość terenu oraz pierwsza pomoc w przypadku ataku z użyciem broni konwencjonalnej.

Zmiany nie wejdą w życie od razu. Obowiązkowe szkolenie strzeleckie będzie realizowane w powiatach, które mają dostęp do sprzętu lub strzelnicy. Placówki nieposiadające sprzętu realizują tylko niektóre aspekty nauki strzelania w szkołach w tym i następnym roku szkolnym, ale mają możliwość realizacji całego programu nauczania w latach szkolnych 2024/2025.

Czym jest EDB?

EDB (czyli Edukacja dla bezpieczeństwa) to przedmiot, który od 2018 roku jest nauczany w szkołach podstawowych w klasach ósmych i pierwszych. Na przestrzeni lat przechodził wiele zmian. Do 2009 roku służył przygotowaniu obronnemu. W 2009 roku został zmieniony na EDB, który jest programem realizowanym w gimnazjach w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Od 2012 roku jest nauczany w szkołach średnich w identycznym wymiarze godzinowym. EDB został zniesiony w 2017 roku w szkołach gimnazjalnych. Obecnie jest nauczany w szkołach podstawowych i średnich również raz w tygodniu.

EDB uczyła młodzież takich zagadnień jak obrona cywilna, pierwsza pomoc, metody ochrony przed katastrofami, wypadkami i zagrożeniami. Obejmował również takie zagadnienia jak: związek między zdrowiem psychicznym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym, wpływ stresu na zdrowie, komunikacja promująca zdrowie, wiarygodne źródła informacji o zdrowiu, chorobach czy usługach dla zdrowia. W obecnym modelu wyeliminowano związek pomiędzy różnymi rodzajami zdrowia, komunikacją i źródłami informacji. Zamiast tego stosuje się naukę strzelania z broni. Uczniowie szkół średnich poznają również teorię dotyczącą strzelania.

Czy szkolenie strzeleckie w szkole jest konieczne?

Choć może budzić obawy, nauka strzelania z broni palnej ma wiele korzyści dla młodych ludzi. Proces nauki strzelania, oprócz nabywania umiejętności posługiwania się bronią palną, uczy młodych ludzi (i nie tylko) także innych umiejętności.

Koncentracja i skupienie są niezbędne podczas strzelania z broni. Cała uwaga musi być skierowana na cel i broń. Młodzi ludzie uczą się strzelać poprzez naukę orientacji na zadania i cele. Ta umiejętność jest ważna zarówno w szkole, jak i w pracy. Niezwykle istotna jest umiejętność skupienia się na jednej czynności, zwłaszcza przy ciągłym nadwyrężeniu. Podczas nauki strzelania z broni można zobaczyć efekty każdego oddanego strzału. Dzięki temu widzisz konsekwencje każdego działania i pozwala Ci je rozważyć przed podjęciem decyzji. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych, gdy jesteś na strzelnicy. Strzelanie może prowadzić do dbania o innych i zdolności do podejmowania świadomych decyzji. Na strzelnicy ważne jest, aby zachować spokój i opanowanie. Podczas oddawania strzału trzeba być spokojnym i cierpliwym. Dlatego nauka strzelania pomaga osiągnąć ten stan. Instruktor nie pozwoli oddać strzału nikomu, kto jest zdenerwowany.